Herstelgroepen

Wat is een herstelgroep?

Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor men actief en op eigen tempo aan het eigen herstel kan werken.

De groep wordt geleid door twee Ervaringsdeskundigen (of i.o.). Zij zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan het woord komt en ieder tijd en ruimte heeft voor wat op dat moment voor haar/hem belangrijk is. Naast de groep hebben de meeste deelnemers individuele gesprekken met een Ervaringsdeskundige. Daarin worden persoonlijke doelen gesteld en wordt er samen gekeken naar hoe men die doelen kan bereiken.

Waarom een herstelgroep?

In een herstelgroep mag ieder zichzelf zijn. De Ervaringsdeskundigen oordelen en veroordelen niet en waken ervoor dat ook anderen dat niet doen bij elkaar. Iedereen is welkom met haar/zijn eigen verhalen, problematiek en ervaringen.

Doordat iedere deelnemer en ook de begeleiding bepaalde ervaringen heeft, wordt er onderling vaak herkenning gevonden, waardoor een bondgenootschap ontstaat waarbij tevens erkenning kan worden geboden.

Door met elkaar te praten over de dingen waar men tegenaan loopt, komen de deelnemers vaak tot de ontdekking dat zij/hij niet de enige is die daarmee te maken heeft. Horen hoe anderen ermee omgaan/omgegaan zijn brengt nieuwe ideeën of men maakt kennis met nieuwe mogelijkheden of inzichten: het inspireert, stimuleert en geeft hoop.

Voor wie is een herstelgroep?

De herstelgroepen die nu draaien zijn voor vrouwen, mannen en voor jongeren (vanaf 18 jaar) die steun zoeken in hun herstel, psychische of fysieke kwetsbaarheden ervaren, gevolgen van trauma ondervinden, en die ondersteuning, herkenning en erkenning zoeken.

De deelnemers aan de groepen hebben bijvoorbeeld te maken (gehad) met:

 

 • Psychische kwetsbaarheden zoals depressie, borderline
 • Autisme
 • Verslaving
 • Affectieve verwaarlozing
 • Geestelijke en/of fysieke mishandeling (door bijvoorbeeld ouders of partner)
 • Seksueel geweld/misbruik

Kenmerken van de groep

 • Begeleiding; geen behandeling
 • Als aanvulling op eventuele reguliere zorg zoals GGz
 • Een groep bestaat uit maximaal 8 bondgenoten
 • Laagdrempelig
 • Je kunt anoniem of onder een fictieve naam deelnemen indien gewenst
 • Kosteloos
 • We zijn niet verbonden aan de GGZ

Doelen van deelnemers

 • Leren omgaan met psychische kwetsbaarheden en trauma’s in het dagelijkse leven
 • De regie in eigen handen te leren nemen
 • In de eigen kracht komen te staan
 • Minder vaak last hebben van angst-/spanningsklachten
 • Keuzes maken in vriendschappen en relaties
 • Acceptatie van bepaalde klachten of gebeurtenissen
 • Contact met omgeving herstellen en/of in stand houden
 • Minder afhankelijk zijn van hulpverleners
 • Versteviging van het persoonlijk draagvlak

Hoe kom je in de groep?

Je kunt je aanmelden voor een groep via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen. Na je aanmelding zal er een afspraak met je worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarbij wordt gekeken naar je hulpvraag en, als je besluit om deel te nemen, in welke groep je het beste past. Hierna zal je direct kunnen starten in de groep. Er is geen verplichting om een minimale of maximale duur deel te nemen.