Welkom bij Let it Be

Let it be begeleidt mensen die gevolgen ondervinden van trauma’s, of kampen met lichamelijke of psychische kwetsbaarheden. Trauma’s zijn meestal terug te leiden naar seksueel geweld en/of misbruik, fysieke/geestelijke mishandeling en/of affectieve verwaarlozing. Vanuit Let it Be wordt enkel gewerkt met Ervaringsdeskundigen (i.o.).
Wij bieden geen behandeling, alleen begeleiding. Het trauma en alles wat daarin gebeurd is staat centraal, maar nog belangrijker is te kijken ‘hoe ga je er mee om’. We steunen jou om je kwaliteiten te (her)ontdekken en om in je eigen kracht te komen.

Let it Be biedt het volgende

 • Herstelwerkgroepen;
 • Individuele begeleiding;
 • Thema-avonden/-dagen;
 • Gastlessen/voorlichting;
 • Herstelondersteunende trainingen (op aanvraag);
 • Activiteiten voor deelnemers.

Missie Let it Be
Onze missie is om eenieder die gevolgen ondervindt van psychische problemen, trauma en/of ziekte een veilige plek te bieden zonder veroordeling of oordeel, waar gewerkt kan worden aan persoonlijk herstel. Dit wordt gedaan samen met Ervaringsdeskundigen (i.o.) en door deelnemers zelf.

We cannot start over, but we can create a new beginning.

Thema-avond

Kerstlunch

Your future depends upon many things.. but mostly on you.

Wat bieden we/waarvoor kun je bij ons terecht?

Herstelwerkgroepen
Bij Let it Be draaien momenteel meerdere herstelwerkgroepen op verschillende dagen/tijden.

Wat is een herstelwerkgroep?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor men actief en op eigen tempo aan het eigen herstel kan werken.

De groep wordt geleid door twee Ervaringsdeskundigen (of i.o.). Zij zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan het woord komt en ieder tijd en ruimte heeft voor wat op dat moment voor haar/hem belangrijk is. Naast de groep hebben de meeste deelnemers individuele gesprekken met een Ervaringsdeskundigen. Daarin worden persoonlijke doelen gesteld en wordt er samen gekeken naar hoe men die doelen kan bereiken.

Waarom een herstelwerkgroep?
In een herstelwerkgroep mag ieder zichzelf zijn. De Ervaringsdeskundigen oordelen en veroordelen niet en waken ervoor dat ook anderen dat niet doen bij elkaar. Iedereen is welkom met haar/zijn eigen verhalen, problematiek en ervaringen.

Doordat iedere deelnemer en ook de begeleiding bepaalde ervaringen heeft, wordt er onderling vaak herkenning gevonden, waardoor een bondgenootschap ontstaat waarbij tevens erkenning kan worden geboden. Door met elkaar te praten over de dingen waar men tegenaan loopt, komen de deelnemers vaak tot de ontdekking dat zij/hij niet de enige is die daarmee te maken heeft. Horen hoe anderen ermee omgaan/omgegaan zijn brengt nieuwe ideeën of men maakt kennis met nieuwe mogelijkheden of inzichten: het inspireert, stimuleert en geeft hoop.

Voor wie is een herstelwerkgroep?
De herstelgroepen die nu draaien zijn voor vrouwen en voor jongeren (vanaf 18 jaar) die steun zoeken in hun herstel, psychische of fysieke kwetsbaarheden ervaren, gevolgen van trauma ondervinden, en die ondersteuning, herkenning en erkenning zoeken. In de toekomst komen er ook gemengde groepen, voor mannen en vrouwen.

De deelnemers aan de groepen hebben bijvoorbeeld te maken (gehad) met:

 • Psychische kwetsbaarheden zoals depressie, borderline;
 • Autisme;
 • Verslaving;
 • Affectieve verwaarlozing;
 • Geestelijke en/of fysieke mishandeling (door bijvoorbeeld ouders of partner);
 • Seksueel geweld/misbruik.
Kenmerken van de groep

 • Begeleiding; geen behandeling;
 • Als aanvulling op eventuele reguliere zorg zoals GGz;
 • Een groep bestaat uit maximaal 8 bondgenoten;
 • Laagdrempelig;
 • Je kunt anoniem of onder een fictieve naam deelnemen indien gewenst;
 • Kosteloos.
Doelen van deelnemers

 • Leren omgaan met psychische kwetsbaarheden en trauma’s in het dagelijkse leven;
 • De regie in eigen handen te leren nemen;
 • In de eigen kracht komen te staan;
 • Minder vaak last hebben van angst/spanningsklachten;
 • Keuzes maken in vriendschappen en relaties;
 • Acceptatie van bepaalde klachten of gebeurtenissen;
 • Contact met omgeving herstellen en/of in stand houden;
 • Minder afhankelijk zijn van hulpverleners;
 • Versteviging van het persoonlijk draagvlak.

Hoe kom je in de groep?
Je kunt je aanmelden voor een groep via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen. N a je aanmelding zal er een afspraak met je worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek waarbij wordt gekeken naar je hulpvraag en, als je besluit om deel te nemen, in welke groep je het beste past. Hierna zal je direct kunnen starten in de groep. Er is geen verplichting om een minimale of maximale duur deel te nemen.

Individuele begeleiding
Individuele gesprekken kunnen plaatsvinden náást deelname aan een groep, of op zichzelf staand. Soms is deelnemen aan een groep nog te lastig of is de groep simpelweg op een tijdstip dat je niet schikt. Je kunt dan ook bij ons terecht voor individuele begeleiding. In deze gesprekken kunnen doelen worden gesteld waarbij je door ons wordt ondersteund. Samen kijken we naar je mogelijkheden en hoe je deze kunt benutten en inzetten.

Activiteiten
Naast de groepen en individuele begeleiding organiseert Let it Be verschillende activiteiten. Sommige zijn terugkerend, andere zijn eenmalig. Bijvoorbeeld thema-avonden, samen koken, activiteiten met een gezamenlijke maaltijd tijdens feestdagen.

Vrouwenmiddag
Eens in de maand is er een “vrouwenmiddag” voor de vrouwen uit alle groepen. Op deze middag wordt gekletst en gelachen, genoten van lekkere hapjes en drankjes, en wisselend worden bijvoorbeeld make-up, haren en nagels gedaan. Klik hier voor een impessie.

Kerst
In 2016 is er op tweede kerstdag een diner georganiseerd omdat veel deelnemers met de kerst/feestdagen eenzaamheid ervaren. Dit was zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar! Klik hier voor foto’s.

Maatje
Ook kunnen wij mensen met elkaar in contact brengen waardoor een maatjesverband kan ontstaan. Sommige mensen hebben een beperkt sociaal vangnet/netwerk terwijl er wel behoefte bestaat om bijvoorbeeld iets te ondernemen. Door twee mensen aan elkaar te koppelen kan in deze behoefte (deels) worden voorzien en/of er een begin worden gemaakt naar een breder sociaal leven. Zo zorgen we voor elkaar.

Themadagen en voorlichtingen
Let it Be kan verschillende thema(mid)dagen en voorlichtingen/gastlessen organiseren. De onderwerpen zijn divers en vaak afhankelijk van de vraag van deelnemers of aanvragers. Zo hebben wij gastlessen verzorgd op scholen over verslaving en pesten. Zowel bij een themadag als een voorlichting/gastles komen altijd ervaringsverhalen aan bod.

Thema-avond
Wij organiseren regelmatig een thema-avond met iedere keer een ander thema of andere gastspreker. Hieraan kunnen niet alleen de mensen van de groep deelnemen, maar ook mensen van daarbuiten. Kijk voor de eerstvolgende thema-avond hier. De thema-avond duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Je bent welkom!

You
Matter.

Aanmelden / Contact

Ondervind jij problemen in het dagelijks leven door jouw trauma en wil jij deze aanpakken, dan kun je jezelf aanmelden via het aanmeld formulier (onderaan).

Wij nodigen je uit voor een gesprek waarna je zonder wachtlijst meteen bij ons terecht kan.


Contactgegevens
Om direct contact met ons op te nemen kun je bellen naar 06-85585496 (Samirah Daniëls).
Het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken is info [at] let-it-be . nl.

Social media
Uiteraard zijn wij ook op Facebook te vinden: Let it Be. Hier kun je onze activiteiten volgen en foto’s bekijken.

Websites
Hier vindt u een lijst met links van door ons aanbevolen websites en filmpjes.
- www.thework.com/nl (Byron Katie, The Work)
- Introductieboekje van The Work
- www.markieza.org

FAQ

Wat kost het mij om deel te nemen?
Aan het deelnemen aan een groep, gesprek of activiteit zijn geen kosten verbonden. Het kost jou enkel de moeite, tijd en energie die je er zelf in wilt stoppen.

Wat kost het mij om een voorlichting op mijn school te laten verzorgen?
Aan het verzorgen van een gastles of voorlichting zijn geen kosten verbonden.

Wordt er gerapporteerd of teruggekoppeld aan mijn regulier behandelaar?
Nee, wij staan volledig los van alle andere behandelaar/behandelingen. Wij hebben geen direct contact met bijvoorbeeld de GgzE en je hoeft ons ook niet te laten weten waar en waarvoor je verder onder behandeling staat. Daardoor weet je zeker dat alles wat je vertelt veilig is en je er niet op aangesproken zult worden door bijvoorbeeld je Ggz-psychiater. De doelen die we mogelijk samen schriftelijk opstellen zijn alleen inzichtelijk voor jou en (je begeleider van) Let it Be.

Ik heb geen (officiële) diagnose, mag ik toch deelnemen?
Ja, wanneer je problemen ondervindt in je dagelijkse leven door bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het verleden kun je ook zonder diagnose bij ons deelnemen.

Heb ik een verwijzing nodig?
Nee, je hebt geen verwijzing nodig. Iedereen staat vrij om contact met ons op te nemen.Ervaringen van deelnemers

“Ik ken geen andere plaats waar je zo snel en gemakkelijk binnen kunt/mag komen in Eindhoven als bij Let It Be. Ik voelde mij snel geaccepteerd en het voelde snel vertrouwd. De begeleiders stellen goede vragen waardoor iedereen zijn/haar verhaal goed kwijt kan.”
“Het feit dat begeleiders zelf ervaringsdeskundigen zijn maakt het voor mij (en ik denk vele anderen met mij) erg prettig. Ze weten dan hoe het kan zijn en hoe je je kunt voelen als je je dag niet hebt of als je het moeilijk hebt. Dit begrip en de (h)erkenning voelt zeer prettig.”
“Nadat ik de individuele gesprekken heb afgerond, kon ik voor mezelf de volgende stap zetten naar de herstelgroep van Let It Be.”
“Doordat ik in het verleden jaren lang ben gepest ben ik heel onzeker geworden over mezelf. Ik heb vaak het gevoel mezelf te moeten bewijzen tegenover een ander; wat andere vinden van mij was belangrijk. En zo kon ik mezelf niet zijn. Ik kon niet trots op mezelf zijn en op wat ik tot nu heb bereikt. Ik vind het dan ook moeilijk om over mijn gevoel te praten.”
“Bij de groepsgesprekken voel ik me niet anders of raar.”
“Ik voel me begrepen en ik mag mezelf zijn. Ik kan mijn gevoel delen en ik kan er ook steeds beter over praten. Ik voel me nu niet alleen en ik mag hulp vragen. Ik voel me steeds meer een sterker persoon worden.”
“Wat ik fijn vind bij Let it be? Je kunt je verhaal doen zonder dat je een bom gooit en ziet dat mensen niet weten hoe ze moeten reageren of dat ze je anders gaan zien.”
“Ik kan er alles vertellen en als ik dan om me heen kijk zie ik knikkende hoofden, herkenning, begrip en vooral veiligheid. De steun die ik krijg door alleen al mijn verhaal te doen heeft mijn ogen nog verder geopend. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zichzelf kan helen. Zodra je goed kunt relativeren en je gedrag en gedachten goed kunt plaatsen, dan heb je geen hulp meer nodig van buitenaf. Ik ben sterk, ik ben belangrijk en ik doe er ook toe. Herstelgroep? Ik zeg: doen! Het gevoel dat ik gek ben is voorbij. Ik begrijp mezelf en mijn gedrag.”
“Let it be heeft mijn visie en kijk op ‘slachtoffers’ veranderd. Want wij zijn geen slachtoffers. Wij zijn overlevers, wij zijn winnaars. Wij zijn mensen, vrouwen die de donkere kant van het leven hebben gezien, maar nu vol in het licht staan.”
"Samenkomen in bijeenkomsten van Let it Be is een samenkomen waarin aktief naar elkaar geluisterd wordt. En daarin kom je elkaar én jezelf werkelijk tegen. Bovendien heeft de begeleiding vragen voor de sprekers waar zij zelf nog niet op waren gekomen. Dit is telkens weer boeiend om mee te maken hoe door dit met elkaar aangedragen én gedeelde materiaal een band ontstaat tussen de deelnemers. Je moet dit meemaken om te merken hoe de onderlingen verhoudingen zich in respect én afstand te zien opbouwen en ontwikkelen. Deze bijeenkomsten gaan nooit over niets maar hebben inhoud. En daarin kunnen we ons aan elkaar ontwikkelen. Met de begaafde begeleiding die met antwoorden en of vragen ’t proces prikkelt tot ontvouwen, ontspannen, ontwikkelen. En dat maken we met elkaar zo mee, en vanzelf leren we ervan. Maken mee dat situaties veranderen dat wijzelf veranderen in groei. En dat is bijzonder om mee te maken. Waardering voor elkaar en het proces verdiept verhoudingen als vanzelf. Je gaat er waardering voor krijgen en je leert ervan.”